Privacyverklaring

Diabetes Checkpoint BV hecht aan de bescherming van uw privacy en aan de veiligheid van uw persoonsgegevens en van uw diabetesgegevens. Diabetes Checkpoint BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u gebruik maakt van de diabetesservice op deze website, verwerkt Diabetes Checkpoint BV uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn, onder meer om uw vragen te beantwoorden, voor het opstellen van een factuur en voor het bezorgen van de door u bestelde producten.

Beveiliging

Diabetes Checkpoint BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en diabetesgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. De toegang tot de diabetesservice binnen uw persoonlijke omgeving op de website is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Uw bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. Diabetes Checkpoint BV raadt u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen. De toegang tot uw persoonlijke omgeving op de website is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Uw huisarts of specialist kan alleen toegang krijgen tot uw diabetesgegevens als u daarvoor per geval toestemming voor geeft.

Cookies

Diabetes Checkpoint BV gebruikt cookies om haar dienstverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gebruik van persoonsgegevens

Diabetes Checkpoint BV kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat Diabetes Checkpoint BV uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden bij Diabetes Checkpoint BV door contact op te nemen met Diabetes Checkpoint BV op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de homepage van deze website bij Contact.

Inzage en wijziging

U heeft het recht Diabetes Checkpoint BV te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt daarvoor contact opnemen met Diabetes Checkpoint BV op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op hieronder bij Contact.

Aanpassing privacyverklaring

Diabetes Checkpoint BV kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Diabetes Checkpoint BV adviseert u dat regelmatig te doen, in elk geval voordat u persoonsgegevens aan Diabetes Checkpoint BV verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Diabetes Checkpoint BV, neemt u dan contact op met:

Diabetes Checkpoint BV

Petrus Regoutplein 1 C02
6211 XX Maastricht
The Netherlands
Email: info@diabetescheckpoint.com