Disclaimer / Websitevoorwaarden

Deze website is eigendom van Diabetes Checkpoint BV en de informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.

Indien u zich aanmeldt voor één of meer van de diensten op deze website bent u verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring van Diabetes Checkpoint BV die op deze website is te raadplegen onder "Privacyverklaring", maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van één of meer van de diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het op deze website onder "Contact" staande adres. Diabetes Checkpoint BV heeft het recht uw gebruik van één of meer van de diensten van deze website met onmiddellijke ingang te staken. Diabetes Checkpoint BV zal u daarvan op de hoogte stellen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Diabetes Checkpoint BV of uw eigen zorgverlener bij wie u producten en diensten afneemt, zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Deze voorwaarden kunnen door Diabetes Checkpoint BV worden gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website, wordt u geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder "Disclaimer".

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Diabetes Checkpoint BV neemt u dan contact op met:

Diabetes Checkpoint BV

Petrus Regoutplein 1 C02
6211 XX Maastricht
The Netherlands
Email: info@diabetescheckpoint.com